Å lytte!

Lytt med oppmerksomhet og uten dømmesyke.

Lytt både med hjertet og med ørene.

Å lytte med sjelen er en og måte

å fortelle andre at noen bryr seg om dem.

JOY

 

Sitat fra Omsorg for den omsorgsfulle

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top