Krise!

Gud, la oss se mulighetene i krisene vi møter i hverdagen.

 

 

La oss ikke fokusere på krisen, men muligheten til å lære og å få hjelp fra deg, slik at vi kan seire og fly med troens vinger.

 


              La ikke bekymringene hindrer oss til å være din stemme.

 

Takk for at du har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraften, kjærligheten og sindighets ånd.

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top