hits

# foto # bønn

Takknemlighet

Så er det fortsatt vinter i vår måned, men utsikten er  uklanderlig!

 

Dagens bønn for deg og meg:

Herre, la takknemligheten stige opp fra sjelene våre og love Ditt Hellige navn.

La oss huske Dine velgjerninger. Din kjærlighet som overgår all forstand.

Takk for at du har tilgitt våre synder og leger all vår sykdom.

Du fridde oss fra graven og kronet oss med godhet og miskunn.

Du fyller våre liv med alt som godt er, og gjør oss ung igjen som ørnen.

Takk for at Du griper inn og frelser og lar alle undertrykte få sin rett.

Takk for at Du har vist veien for oss. For Dine gode gjerninger. For Din nåde og barmhjertighet.

Du er langmodig og rik på miskunn.

Takk for at tilgivelse og at du anklager ikke oss for alltid og er ikke evig harm.

Takk for at så høy er himmelen over jorden, så stor er Din nåde mot oss som frykter Deg.

For Du vet hvordan vi er skapt.

Du kommer i hu at vi er støv.

Fra evighet til evighet er Din miskunn over oss som frykter Deg.

Din rettferd når til våre barnebarn.

Så hjelp oss til holde din pakt og huske på Dine bud og leve etter dem.

Prise Deg Gud som har trone i Himmelen, som har bosatt seg i våre hjerter.

Din røst er mektig og har kraft.

Takk for skjønnheten rundt oss som Du har skapt.

Fargene, formene, nyansene og de vakre.

Kraftfullt er Ditt skaperverk. Amen

Ønsker deg en vakker dag!

Ligaya

 

 

Morgensbønn

God morgen kjære Gud. Det er mandag igjen og begynnelse av en ny arbeidsuke. 

Herre, uansett hvor hektisk denne uke kan være, la oss ikke glemme å sette til til å lytte på Deg og til alle som krever vår oppmerksomhet.

Jeg ber for at vi skal være kanaler for Din frelse, helbredelse og liv. 

Far, åpne hver og ens øyne som ennå ikke ser sannheten om Deg. 

Åpne ørene av dem som ikke hører Din røst. 

Gi hver og en forståelse på hvem Du er og hvor stor Din nåde er til tross for mye lidelser her i verden.

Jeg ber for hver og ens hjerte være et sted for Deg.

 Jeg ber det i Jesu navn. Amen

Ha en velsignet uke mine venner! 

Joy